Word een krachtige professional!

De ontwikkeling van professionals in het onderwijs en in de zorg is onze kernkwaliteit. Onze activiteiten omvatten training, coaching, onderzoek en advisering. Het doel van onze training en coaching van docenten is het bevorderen  van plezier in leren en het toepassen van activerende didactiek. In het programma voor teamleiders staat het verdiepen van gesprekstechnieken en het versterken van de rollen en stijlen bij het leidinggeven centraal. Wij helpen teamleiders om hun werk en aanpak te verbinden aan de visie van de organisatie en succesvol te zijn en gewaardeerd te worden in de aansturing van hun teams. Bekijk ons aanbod en neem via het formulier contact met ons op.

De ontwikkeling van professionals in het onderwijs

Onderwijs en zorg hebben overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen die een aparte aanpak rechtvaardigen. Docenten werken weliswaar in een team, maar werken daarin zelden daadwerkelijk samen. Binnen een team kent een docent in het lokaal veel autonomie. Het is voor veel docenten niet of nauwelijks bekend hoe een collega van een andere sectie zijn of haar werk uitvoert. Met dat gegeven houden wij rekening als we een training of workshop verzorgen. We benoemen en bevragen in de bijeenkomsten het spanningsveld tussen enerzijds de autonomie van de individuele docent en anderzijds het lidmaatschap van een team, dat een gezamenlijke visie heeft of wil ontwikkelen. 

De ontwikkeling van professionals in de zorg

Zorg en onderwijs hebben overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. In de zorg is er een waaier aan opleidingsniveaus. Op één zorgafdeling werken MBO’ers samen met academici. In de uitvoering bij de patiënten, cliënten of bewoners ervaren de medewerkers die verschillen niet of nauwelijks, maar in de aansturing speelt het opeens wel een rol en dan kan blijken dat het verwaarlozen van het verschil in perspectief en overzicht leidt tot spanningen. Als daarop niet adequaat wordt opgetreden, kunnen die meningsverschillen makkelijk escaleren tot een conflict. Wij houden in onze trainingen rekening met de verschillen en zorgen ervoor dat de rollen en stijlen van de professionals tot hun recht komen.

Teaching Pro’s is een netwerk met deskundige, zelfstandige leden. 


Lees onze white papers via deze link