Over Erik en Quintijn

Afstemming is de sleutel waarmee mensen in organisaties tot bloei komen.
"Hoe vind ik het moment waarop mijn kennis relevant is voor de ander?"

Quintijn Schenkel (rechts) is 1e graaddocent voor economie en bedrijfseconomie, was conrector op het Luzac College en rector van het Vecht-College in Breukelen.
Als student werkte Quintijn onder andere bij de Kredietbank België waar hij in rond 1995 de nieuwste online banking tools installeerde bij klanten. In die periode is de basis gelegd om telkens te kijken hoe nieuwe technieken bestaande bedrijfs- en leerprocessen eenvoudiger kunnen maken en kunnen verbeteren.
Vanaf 1998 werkte hij op de GSR waar hij economie en bedrijfseconomie doceerde. Op de GSR heeft hij zich onder begeleiding van een coach heeft hij zich ontwikkeld tot een bekwaam docent. “Naast de pedagogische en didactische kennis van de postdoctorale lerarenopleiding, heeft vooral de coaching bijgedragen aan mijn professionele handelen voor de klas. De coach liet mij steeds ‘hands-on’ reflecteren op mijn handelen. Door de coaching heb ik begrepen dat ik als docent altijd invloed heb op wat er in de klas gebeurt.” Na zijn tijd op de GSR heeft Quintijn altijd lesgegeven, zowel in dienstverband als op ZZP-basis op zowel reguliere als particuliere scholen.
Quintijn is een bouwer en zet samen met anderen de boel graag in beweging. Hij heeft een eigen huiswerkinstituut opgezet (8 vestigingen) en slaagde er als rector van het Vecht-College in om de leerlingenaantallen te verdubbelen en om als eerste particuliere school in Nederland een goedkeuring te krijgen onder het nieuwe inspectiekader. “Dit succes bereik je door mensen aan elkaar en aan het doel te verbinden.”
Inspiratie haalt Quintijn onder andere uit zijn reizen met en zonder leerlingen. “Of het nu gaat om een bezoek aan een school in India of Gran Canaria, het bijwonen van een onderwijstentoonstelling in Londen, het logeren in een hostel in Boedapest of canyoning in Split: het is gaaf en inspirerend om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe dingen te ontdekken. Dat geeft een bredere kijk op de wereld en inspiratie voor je dagelijks werk.”

Erik Harinck (links) is 1e graaddocent voor aardrijkskunde en alumni van TIAS Tilburg (Msc). Hij stond 20 jaar voor klas en werkte 15 jaar als schoolleider, van teamleider tot rector. Hij werkte van 1985 tot 1989 op een technische school, waar hij les gaf aan het ITO en de LTS. In met name de lessen aan de ITO-leerlingen legde hij de basis voor zijn pedagogisch en didactisch handelen. Daarna verhuisde hij naar een mavo te Rijswijk. Hier ontwikkelde hij vele excursies voor aardrijkskunde en buitenlandse reizen. Na deze mavo verhuisde hij naar een scholengemeenschap te Rotterdam. Van 1996 tot 2006 gaf hij daar les aan de bovenbouw van het havo en vwo . In deze periode werkte hij eveneens enkele jaren in het privaat bekostigd onderwijs en was hij eigenaar van een bedrijf dat educatieve software voor het aardrijkskundeonderwijs  maakte. 
Bij het CPS volgde hij bij Martie Sloter de opleiding tot coach 1, 2 en 3. Bij Otto de Loor van het APS volgde hij een jaar een coachingstraject. Zijn laatste leertraject was bij Vivento met o.a. Hans Groenboer als mentor. Hij heeft vele startende en ervaren docenten begeleid. Hij was van 2004 tot 2006 voorzitter van de Medezeggenschapsraad. Van 2006 tot 2008 was hij meewerkend teamleider met als belangrijkste opdracht de orde en rust in de school terug te brengen en te behouden. Van 2008 tot 2016 was hij conrector en gaf hij leiding aan een team. Van 2016 tot 2019 was hij schoolleider. In die rol was hij verantwoordelijk voor een verandertraject, waarbij het profiel van de school werd gewijzigd. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het imago van de school en onderhield hij in de regio een netwerk van scholen, instellingen en gemeente. Hij heeft onderwijsgerelateerde studiereizen gemaakt naar Ghana en naar Israel. Op die reizen heeft hij zich laten inspireren door collega’s die onder andere omstandigheden goed onderwijs mogelijk maken.

INNOVATIeVE oplossingen

Wij nemen geen genoegen met mainstream. We zoeken naar mogelijkheden buiten de context en verleggen grenzen.  

Wij stappen uit de bubble en bieden een ander perspectief op het probleem.