Activerende didactiek

Activerende didactiek

Didactiek die leerlingen activeert is een krachtig instrument om leerlingen te laten leren. John Hattie heeft in zijn studie duidelijk gemaakt dat het werkt; leerlingen gaan er gemiddeld 0.9 cijferpunt op vooruit.(Hattie, 2013. Leren zichtbaar maken). Weten dat het werkt is één. Dat inzicht toepassen is een tweede. Daarom heeft Teaching Pro’s de training ‘Activerende didactiek’ ontworpen. De training biedt onderwijsprofessionals een aantal instrumenten die zij direct kunnen toepassen. De resultaten van de training zijn positief; de participatie neemt toe, het leren wordt zichtbaar, de docenten hebben meer zicht op de prestaties van hun leerlingen en uiteindelijk gaan de cijfers omhoog, maar bovenal: het plezier in leren keert terug. 

Het doel van de training 

Het doel van de training som de docenten in staat te stellen een eigen manier te vinden voor het activeren van hun leerlingen.

Met docenten die deze training volgen willen we het volgende bereiken:
♦ de docent kent de drie verschillende gespreksvormen (instructie, discussie en dialoog)
♦ de docent kent de 3 strategieën bij elke gespreksvorm
♦ de docent kent binnen de 3 strategieën verschillende instrumenten en beheerst vraagtechnieken
♦ de docent kan binnen de strategieën passende instrumenten vinden

Inhoud van de training

1.  Introductie: de metafoor van een zeiltocht

Denk je eens in dat je aan het roer staat van een mooi zeiljacht. Het is een mooie zomerse dag, de wind is gunstig en de zee kalm. Met dit beeld in gedachten gaan we aan de slag met een kader waarin we activerende didaktiek plaatsen. 

2. Theorie: activerende didactiek

De metafoor van de zeiltocht en het kader dat we hebben geschetst bij de introductie gaan we verder invullen aan de hand van de theorie. De belangrijkste inzichten passeren de revue, zodat je voor jezelf een degelijke basis hebt waarmee je je eigen proces kunt vormgeven. 

3. Welke instrumenten kun je zelf inzetten bij activerende didactiek?

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om in te zetten bij activerende didactiek. Het doel van dit onderdeel is dat je zicht krijgt op de verschillende instrumenten. Vanuit deze ‘gereedschapskist’ kun je zelf je eigen proces vormgeven.

4. Ontwerp en test je eigen werkvormen. 

Nu je de nodige kennis hebt opgedaan over activerende didactiek en nu je weet welke instrumenten er zijn, ga je zelf aan de slag met het maken van een werkvormen. Deze werkvormen kun je direct uitproberen op je collega’s die ook een training deelnemen. Zo oefent je met het ontwerpen van je eigen materiaal en oefen je met het toepassen ervan.

5. Beter worden door (zelf)evaluatie

Activerende didactiek is net zoals bij een goede les nooit af. Van elke les leert een docent iets nieuws. Het laatste onderdeel van deze cursus zorgt ervoor dat een docent structureel zijn/haar eigen handelen evalueert, waardoor de lessen steeds beter worden.

6. Doorlopend

Gedurende de gehele training maak je kennis met verschillende werkvormen die je als onderwijsprofessional direct kunt toepassen in je eigen lessen.