Advies

Verandertrajecten zorgen voor onrust in de school. Wij helpen met het vaststellen van de strategie, het creëren van draagvlak daarvoor en de implementatie ervan in de organisatie. Wij hebben hebben ervaring op teamniveau, op directieniveau en met het adviseren en coachen van Medezeggenschapsraden. 

Nieuw adviestraject: geborgenheid voor LHBTI op scholen met doorleefde levensbeschouwing.

Lees meer > Ga naar info

Wij maken graag een afspraak met u.

    Velden met een * zijn verplicht