Advies

Advies

Verandertrajecten zorgen voor onrust in de school. Wij helpen met het vaststellen van de strategie, het creëren van draagvlak daarvoor en de implementatie ervan in de organisatie. Wij hebben hebben ervaring op teamniveau, op directieniveau en met het adviseren en coachen van Medezeggenschapsraden. Lees meer over ons.

Nieuw adviestraject: werken met de mbo-agenda van de minster

Wilt u meer weten?

    Velden met een * zijn verplicht