Advies bij verandertrajecten en interventies

Advies bij verandertrajecten en interventies

Verandertrajecten zorgen voor onrust in de organisatie. Wij helpen bij interventies met het vaststellen van de strategie, het betrekken van de medewerkers, het creëren van draagvlak voor de interventie en de implementatie ervan in de organisatie. Wij hebben hebben ervaring op teamniveau, op directieniveau en met het adviseren en coachen van Medezeggenschapsraden. Lees meer over ons.

Recente trajecten:

Werken met de mbo-agenda van de minister.

Hoe geeft een traditioneel-christelijke school vorm aan het welkom van lhbti’ers? 

Een studiedag waarop formatief handelen wordt verkend en gewogen.

Wilt u meer weten?