Advies bij verandertrajecten en bij conflicten

Advies bij verandertrajecten en bij conflicten

advies

Verandertrajecten

Wat als uw team een nieuwe weg wil inslaan of een verbetertraject wil volgen? Dan wordt van u als directeur of afdelingsleider verwacht dat u dat proces zorgvuldig begeleidt en de teamleden ondersteunt bij de verschillende fases in het traject. Wij kunnen u helpen om samen met de teamleden het idee van schets tot beleid in stappen te doorlopen en daarbij de juiste afwegingen te maken. Wij begeleiden teamvergaderingen en kunnen met onze expertise zorgen voor het verbreden van het draagvlak voor de veranderingen. 

Conflicten

Conflicten zijn een veelvoorkomend fenomeen in organisaties. En misschien zijn ze ook wel onvermijdelijk. Medewerkers die intensief met elkaar samenwerken kunnen zich aan elkaar ergeren. Door een veranderende samenstelling van een team kan de balans worden verstoord. Dit zijn kleine conflicten die intern door collega’s of leidinggevenden kunnen worden opgepakt en opgelost. Maar als het niet wordt opgepakt of niet zorgvuldig wordt aangepakt, kan een klein conflict escaleren tot een groter conflict, waarbij uiteindelijk de samenwerking in een team onder druk komt te staan. Dat is het moment om ons als externe partij te vragen op te treden als arbiter, bemiddelaar of mediator. 

In de rol van bemiddelaar en arbiter doen we een verkennend onderzoek en oriënteren we ons aan de hand van verslagen en documenten op het conflict. Vervolgens gaan we in gesprek met alle partijen. In sommige gevallen is de onafhankelijke aandacht van ons voor de standpunten van de partijen voldoende om beweging te krijgen in het conflict. In gevallen waarin het conflict dieper zit, komen wij met een rapportage met aanbevelingen, waarmee de afdelingsleiding of de teamleden verder kunnen.

In de rol van mediator spreken we afzonderlijk met elk van de belanghebbenden en betrokkenen. Dat doen we op een neutrale locatie. Onze analyse legt de oorzaken van het conflict bloot. Wij begeleiden de partijen naar een door allen gedragen oplossing.