Assessment

Startpunt voor verdere ontwikkeling

​Het assessment van Teaching Pro’s is een instrument om in kaart de brengen waar een docent op dit moment staat in zijn of haar ontwikkeling. 

De basis van het assessment is de AMVB Bekwaamheidseisen onderwijspersoneel, waarin de eisen worden geformuleerd waaraan aan een docent moet voldoen.​

Het assessment kan aangepast worden aan de profilering en onderwijskundige visie van de school. We gaan er graag met u over in gesprek!

Objectief oordeel over promotie van LB naar LC en LC naar LD

Op basis van het assessment van Teaching Pro’s kunnen leidinggevenden zich een objectief oordeel vormen over het functioneren van een docent en op die manier objectief bepalen welke docent in aanmerking komt voor een promatie van LB naar LC of van LC naar LD. 

Bijkomend voordeel is dat het gesprek niet meer hoeft te gaan over de betrouwbaarheid van de selectiemethode, maar de ontwikkelvraag aanbod kan komen: wat heeft een docent nodig in zijn of haar ontwikkeling om binnen een bepaalde periode wel aan de vereisten van promotie te kunnen voldoen. Zo draagt het assessment van Teaching Pro’s bij aan een ontwikkelingsgerichte cultuur in de school!

Hoe gaat een assessment in z'n werk?

Het standaard assessment van Teaching Pro’s bestaat uit drie onderdelen:

* online gevalideerde tests, waarbij o.a. motivatie, drijfveren en overtuigingen worden gemeten. 

* Een rollenspel met trainingsacteurs of (een serie) lesbezoeken om gedrag te meten. 

* een gesprek over de uitkomsten van de tests en het gedrag van de docent voor de klas.

Meer weten? Vul het formulier in en we nemen snel contact op!

Velden met een * zijn verplicht