C0-creatie van beleid

Naar een gedragen resultaat

Wanneer schoolleiding en docententeams tegenover elkaar staan bij voorstellen voor nieuw beleid, wordt er vaak teruggegrepen op overleg. Eigenlijk is het dan al te laat.

Hoe diagnosticeer je de situatie en hoe ontwerpje een participatie-overleg dat rechtdoet aan de belangen van alle stakeholders en dat uitmondt in een gelegitimeerd besluit?

Ontwerp een participatie-traject

Welke stappen moeten er worden doorlopen en hoe werk je in een context van wederzijdse afhankelijkheid aan vertrouwen?

Deze training bouwt voort op technieken van Harvard Law School en past binnen het paradigma van New Public Governance waarin publieke waarde wordt gecreëerd; besluiten bouw je samen op.

Hoe ziet
de training eruit?

 

In de training wordt theorie afgewisseld met met opdrachten. 

In deel I van de training starten we met een game en nemen u daarna mee in de theorie over onderhandelen. 

In deel II ontwerpt u onder begeleiding van de trainers een eigen overleg-ontwerp.