Coaching in de zorg

Coaching van teamleiders in de zorg

De zorg staat voor een grote opgave. Het onlangs gepresenteerde Zorgakkoord schetst een toekomst waarin het werk voor de medewerkers en leidinggevenden ingrijpend verandert. Wat betekent de toenemende rol van domotica en robotisering voor de medewerkers en voor de cliëntcontacten? Leidinggevenden staan hierbij voor een grote opgave. 

Wij hebben voor de leidinggevenden in de zorg een programma ontwikkeld. In een traject van ca. 4 bijeenkomsten reflecteren we op de dagelijkse praktijk en helpen we de leidinggevenden om grip te krijgen op hun handelen en inzicht in hun denken, met als uitkomst dat zij communicatievaardigheden hebben om hun teamleden te ondersteunen, bij te sturen of te corrigeren. 

We starten elk traject met een intake waarin de context wordt verkend en waarin de verwachtingen en wensen worden besproken. Vervolgens spreken we in sessies hoe je grip kunt houden op wat erop je afkomt, welke aspecten van de professional je werk kunnen structureren, geven we inzicht in wat jouw gedrag stuurt en oefenen we gespreksvormen voor een betere communicatie met de collega’s. 

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

Zicht op de situatie

In het kennismakingsgesprek met de leidinggevende maken we een analyse van de situatie en inventariseren we de leerwensen. Samen stellen we vervolgens een plan van aanpak op. 

Visie op samenwerken

Wat is jouw visie op samenwerken en op de rollen van medewerkers en leidinggevende? Hoe bereid je een lastig gesprek voor? Welke bronnen gebruik je daarvoor? En welke rollen en stijlen kies je tijdens het gesprek? Hoe kun je zorgen voor draagvlak bij gedragsverandering? Samen bespreken we vooraf wat de ideale aanpak is en hoe effectief samenwerken in het team plaats kan vinden. 

Een overzichtelijk plan

In het plan van aanpak staan de hulpvraag, de verwachtingen, de doelen, de werkvormen en de planning. Onderdeel van het traject zijn gesprekken, maar ook rollenspellen waarin interventies worden geoefend.