Coaching in de zorg

Coaching van teamleiders in de zorg

Coaching is voor veel mensen een fijne manier om te leren en om eigen gedrag blijvend te veranderen. Veel instellingen hebben coaches in dienst, maar soms is het beter om een externe coach te hebben. Een externe coach heeft geen collegiale band en kan met een objectieve blik naar het werk, het leren en de samenwerking kijken. 

De zorg staat voor een grote opgave. Het onlangs gepresenteerde Zorgakkoord schetst een toekomst waarin het werk voor de medewerkers en leidinggevenden ingrijpend verandert. Wat betekent de toenemende rol van domotica en robotisering voor de medewerkers en voor de cliëntcontacten? En hoe ga je om met de werkdruk? 

Wij coachen teams en leidinggevenden. In onze trajecten reflecteren we op de dagelijkse praktijk en helpen we medewerkers om grip te krijgen op hun handelen en denken. 

We starten elk traject met een intake waarin de context wordt verkend en waarin de verwachtingen en wensen worden besproken. Vervolgens spreken we in sessies hoe je grip kunt houden op wat erop je afkomt, welke aspecten van de professional je werk kunnen structureren, geven we inzicht in wat jouw gedrag stuurt en oefenen we gespreksvormen voor een betere communicatie met de collega’s. 

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

Zicht op de situatie

Een externe coach observeert met een objectieve blik en maakt een analyse van de situatie en inventariseert jouw leerwensen. Samen met de coach stellen we een plan van aanpak op. 

Visie op samenwerken

Wat is jouw visie op samenwerken en op de rollen van medewerkers en leidinggevende? Hoe bereid je een lastig gesprek voor en welke rollen en stijlen kies je tijdens het gesprek? Hoe kun je zorgen voor draagvlak bij gedragsverandering? Samen bespreken we vooraf wat de ideale aanpak is en hoe effectief samenwerken in het team plaats kan vinden. 

Een overzichtelijk plan

In het plan van aanpak staan de hulpvraag, de verwachtingen, de doelen, de werkvormen en de planning. Onderdeel van het traject zijn gesprekken, maar ook workshops waarin interventies worden  geoefend.