Coaching voor docenten

Coaching voor docenten

COACHING VOOR DOCENTEN. VIND JE OUDE VORM TERUG

Je bent een goede docent, maar je merkt dat je niet bereikt waar jij je best voor doet. De ondersteuning van de sectie, leidinggevende of interne coach biedt je geen handvatten. In dat geval kan een externe coach nuttig zijn.

Een externe coach is objectief en analyseert. Kies voor één van onze incompany trajecten. We bespreken eerst met jou het verhaal achter de hulpvraag. Daarna maken we samen een plan van aanpak. De coach observeert enkele lessen en bespreekt na afloop de waarneming. Na 3 observaties deelt hij de analyse van de situatie in jouw lessen. Samen bereid je interventies voor, die geleid worden geoefend. Wij coachen je daarbij op activerende didactiek en formatief handelen.

We hebben ook een aanbod voor het reflecteren op het curriculum. Hoe is het PTO & PTA vastgesteld? Vaak wordt daarbij de gekozen methode gevolgd. Maar dat hoeft niet. Creëer ruimte in je PTO of PTA door zelf keuzes te maken in wat je behandelt en wat (en hoe) je toetst. Wij helpen secties bij het proces om op basis van de eindtermen tot eigen keuzes te komen. Pak de autonomie terug en win tijd, die je kunt besteden aan wat je als sectie of docent van waarde vindt.

Kan de samenwerking in de sectie of het team beter? Wij maken belemmerende overtuigingen zichtbaar en bespreekbaar, en wij helpen om tot een effectieve samenwerking te komen.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

Zicht op de situatie

Een externe coach observeert met een objectieve blik en maakt een analyse van de situatie aan de hand van gestandaardiseerde parameters. Aan de hand van die uitkomsten kun je conclusies trekken en samen met de coach een plan van aanpak opstellen.

Visie op leren

Wat is jouw visie op leren, op samenwerken en op de rollen van leerling en docent? Samen bespreken we vooraf wat de ideale aanpak is en hoe effectief samenwerken in een klas of team plaats kan vinden. 

Een overzichtelijk plan

In het plan van aanpak staan de hulpvraag, de verwachtingen, de doelen, de werkvormen en de planning. Onderdeel van het traject zijn observaties en de nabesprekingen, maar ook workshops waarin interventies worden besproken en geoefend. 

WAT KOST COACHING OP SCHOOL?

We starten met een kennismakingsgesprek. Daarin verkennen we de opdracht. De kosten hiervan zijn € 150,-. Samen kijken we in hoeverre het scholingsbudget van de school kan worden ingezet voor het traject, of dat er een andere bekostiging mogelijk is.