Coaching voor docenten

Coaching van docenten

Coaching is voor veel mensen een fijne manier om te leren en om eigen gedrag blijvend te veranderen. Veel scholen hebben interne coaches, maar soms is het beter om een externe coach te hebben. Een externe coach heeft geen collegiale band en kan met een objectieve blik de les, het leren en de samenwerking observeren. 
Wij coachen als een docent uit vorm is geraakt of als het in de lessen niet lekker loopt tussen docent en leerlingen. Soms leidt vormverlies ertoe dat de rollen in het lokaal ongemerkt zijn verwisseld en voelt het alsof de docent de enige is die werkt, of kost het de docent grote moeite om aandacht te krijgen voor de lesstof.
Wij observeren lessen en bespreken na afloop het gedrag van docent en leerlingen. Vervolgens overleggen we welke interventies kunnen helpen om de situatie te veranderen. Wij coachen hierbij op activerende didaktiek en formatief handelen. Met de actieve betrokkenheid van de leerlingen bij de leerstof, wordt het leren zichtbaar, keert het plezier in leren en lesgeven terug en worden de resultaten beter. 

coaching voor docenten

Er is ook een coachingsaanbod gericht op het evalueren en verbeteren van de samenwerking in een sectie of team. We maken belemmeringen zichtbaar en bieden handvatten voor een effectieve samenwerking.

Wij bieden incompany trainingen. We starten een traject met een kennismakingsgesprek met de docent(en) en met de direct leidinggevende. Daarin komen de hulpvraag, de verwachtingen en de visie op leren aan de orde. Halverwege het traject volgt een update en we sluiten af met een evaluatie van het traject met docenten en hun leidinggevenden. Een traject omvat minimaal 6 dagdelen. Meer lezen? Lees dit blog

 

Bekijk ons aanbod voor docenten of voor direct leidinggevenden