Martha Hoebens

  1. Hoe oud ben je? 

Ik ben geboren op 14 juli 1978 in Maastricht. Op moment van schrijven ben ik 41 jaar oud.

  1. Wat is / zijn je vooropleiding (en)? 

Naast mijn master Biochemie aan de Universiteit Utrecht heb ik de lerarenopleiding tot 1e graads docent scheikunde ook in Utrecht gedaan.

  1. Waar werk je / of welke bedrijf(ven) heb je?

Ik heb een eigen bedrijf Hoebens.nl – mijn onderwijsadvies ‘poot’. Daarnaast heb ik Bedrijf in de Klas, van waaruit ik docenten help om makkelijker ‘iets met bedrijven’ in de klas te doen. Dit doe ik door contexten te verzamelen en te laten zien hoe je daar vanuit verschillende vakken mee kan werken. Ook maak ik lesmateriaal waarmee je 5 minuten kunt vullen of een hele projectweek met betekenisvolle, open vraagstukken. En ik help docenten om makkelijker contact met bedrijven te leggen.

  1. Welke kennis neem je daarvan mee in je trainingen? 

Doordat ik 8 jaar voor de klas heb gestaan, weet ik hoe het is om les te geven en waar je tegenaan loopt. Ook kan ik docenten trainen met school-dingen en sta ik makkelijk voor een groep. Door mijn tijd als subsidieadviseur, weet ik veel over wat bedrijven doen en wat je daarmee in de klas kunt doen. Maar ook over projectmanagement, budgetteren en het bedenken van creatieve oplossingen. Door mijn tijd als netwerkcoach bij Stichting Technasium heb ik meer inzicht gekregen in hoe je innovatie in een schoolpraktijk organiseert en waar je tegenaan kan lopen. Dit bij elkaar maakt dat ik voldoende basis heb om rustig in een training te staan en docenten en directieleden te helpen met hún vragen.
Bij trainingen vanuit Bedrijf in de Klas gaat het voornamelijk over het maken van betekenisvol onderwijs en het werken met open vragen vanuit school (PO én VO) of vanuit je klas (of vanuit je bedrijf). 

  1. Welke kennis over leren of managen van een school staat in jouw aanbod centraal? 

Leren activeren, leren enthousiasmeren, leren planmatig en in stappen te werken. Of dat nou als leidinggevende is of als docent.

  1. Welke activiteiten doe je daarnaast? 

Naast mijn activiteiten vanuit Hoebens.nl en Bedrijf in de Klas ben ik actief als ‘techniekmoeder’ en help ik op de school van mijn kinderen mee om daar meer techniek en onderzoekend en ontwerpend denken in de klassen te krijgen. Materiaal verzamel ik op http://techniekopdeleo.jimdofree.com

Daarnaast ben ik hoofdredacteur scheikunde van de NVOX, het vakblad voor bètadocenten. 

  1. Welke ervaring heb je met het onderwijs? 

Ik heb 8 jaar als 1e graads scheikundedocente voor de klas gestaan, altijd examengroepen. Ik was bèta coördinator en lid van het kernteam. Na een zeer uitgebreide ‘bedrijfsstage’ van 3 jaar heb ik als netwerkcoach van de Stichting Technasium scholen begeleidt met de implementatie en doorontwikkeling van hun Technasium. Ook ben ik projectleider geweest van een landelijk project vanuit (toenmalig) Platform Bèta Techniek om bedrijfsstages in te voeren in de bèta-lerarenopleidingen. 

  1. Welke doelgroep wil je aanspreken

Docenten in het voortgezet onderwijs en leerkrachten in het basisonderwijs die graag méér willen doen voor hun leerlingen dan alleen maar kennis overdragen voor het eindexamen/cito.

9. Waar doe je het voor? Geef ons een mooie quote over je passie voor het onderwijs!

Als leerlingen zien waar we met zijn allen aan werken in deze wereld, kunnen zij ook herkennen waar zij een bijdrage willen leveren aan het mooier en beter maken van deze wereld. Geef daarom betekenisvol onderwijs met keuzes voor leerlingen en combineer zo loopbaan oriëntatie en laat zien hoe jouw vak het verschil maakt!