online oudergesprek

Corona en online

Online blijkt veel mogelijk, maar er is ook kwaliteitsverlies. Docenten en leerlingen verlangen ernaar om elkaar weer face-to-face te ontmoeten in het lokaal. 

Maar de gedwongen online-context biedt ook nieuwe inzichten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de oudergesprekken die nu videobellend plaatsvinden. Zowel ouders als docenten zijn daarover lovend; nooit meer door het donker reizen, nooit meer wachten in een lege school, nooit meer op krappe stoeltjes

Het online oudergesprek

Online met ouders in gesprek gaan vereist een andere techniek dan bekend van de schoolsituatie. 

In deze interactieve workshop leer je de tools om een online oudergesprek te organiseren en uit te voeren. 

* voorafgaand aan het gesprek: hoe bereid je het gesprek voor? – beeld- en geluidregie , planning, verwachtingen. 

 * Tijdens het gesprek:  wat deel je tijdens het gesprek? – leerlingvolgsysteem, opname maken, privacy van leerlingen

* Incidenten: hoe ga om met conflicten en meningsverschillen? 

 

Hoe ziet de training eruit?

Erik Harinck en Daan de Kievit gaan met je aan de slag tijdens deze workshop online oudergesprek.

In het eerste deel van de training stemmen we de verwachtingen af en gaan we in op wat wel en wat niet kan in een online setting van een oudergesprek. Uiteraard doen we dat in dialoog met jullie.

In het tweede deel werken we met rollenspellen. Trainingsacteur Daan de Kievit speelt samen met u de situaties die u wilt oefenen.