Wij zijn de ontwikkelpartners voor schoolleidingen en versterken samen met hen de onderwijsorganisatie en het onderwijsleerproces

Samen met directies stemmen wij af welke ontwikkeling prioriteit krijgt in de school, welke stappen moeten worden gezet en hoe de opgedane kennis wordt geborgd in de organisatie. Wij zijn een commerciële werkgemeenschap met een netwerk van deskundige trainers.  

Onze trainers zetten onderwijsprofessionals in beweging en laten hen leren van elkaar om de resultaten van recent onderzoek toe te passen in hun praktijk. Wij stimuleren het onderhouden van een netwerk van vakgenoten om met hen gedachten te wisselen. Het doel daarvan is dat onderwijsprofessionals afgewogen keuzes maken die leerlingen het beste voorbereiden op hun bijdrage aan de samenleving.  

Wilt u meer van ons weten? Bekijk onze cv’s via de onderstaande links:

Teaching Pro’s is een onderwijsnetwerk met deskundige, zelfstandige leden. Zo kan Teaching Pro’s voor elk ontwikkeltraject de juiste partners inzetten.