Formatief toetsen en formatief handelen

Formatief toetsen en handelen

Het doel van de training

Het doel van de training is om docenten in staat te stellen een eigen werkwijze te ontwikkelen voor formatief toetsen & handelen. Met de docenten die deze training volgen, willen we bereiken dat de docent:

 weet wat formatief toetsen is en hoe een goed kwaliteitsbesef de leerling kan helpen. 
 de 5 fasen van formatief toetsen kent.
♦ de 6 stappen van het ontwerpproces kent.
♦ zelf een formatieve toets kan ontwerpen 

formatief handelen
De 5 fases van formatief handelen

 

Formatief handelen is een zeer krachtig instrument om leerlingen te laten leren. John Hattie heeft in zijn aangetoond dat formatief toetsen werkt: leerlingen gaan er gemiddeld 0,9 cijferpunt op vooruit! (Hattie, 2013, Leren zichtbaar maken) en ons eigen ministerie benoemt dat formatief handelen leerlingen houvast geeft 

Weten dat formatief toetsen werkt is één. Dit inzicht toepassen in de les is een tweede. Daarom heeft Teaching Pro’s de training ‘Formatief toetsen en handelen’ ontworpen! Deze training biedt docenten een aantal instrumenten die zij direct in de les kunnen toepassen. De resultaten van de training zijn zeer positief: het leren van leerlingen verbetert, docenten hebben meer zicht op de prestaties van hun leerlingen en uiteindelijk gaan cijfers omhoog.

Inhoud van de training 

Als de training een onderdeel is van een studiedag, wordt met alle deelnemers gestart met een inleiding van ca. 45 minuten, waarin de context voor formatief handelen wordt geschetst. Daarna volgt de workshop* met onderstaande onderdelen:
 

1. Theorie: summatief toetsen en formatief toetsen

De belangrijkste wetenschappelijke inzichten over het nut van toetsen en feedback, de kwaliteit ervan en wat formatief toetsen niet is passeren de revue, zodat je voor jezelf een degelijk basis hebt waarmee je je eigen handelen  kunt vormgeven. Een belangrijk onderdeel van formatief toetsen en handelen is het kwaliteitsbesef bij leerlingen; hoe weten zij wanneer zij het goed doen?  

2. Strategieën

Er zijn verschillende strategieën beschikbaar. Het doel van dit onderdeel is dat de docent zicht krijgt op de verschillende fases van de strategieën. Vanuit deze ‘gereedschapskist’ kan de docent zelf zijn eigen proces van formatief handelen en toetsen vormgeven.

3. Ontwerpen en testen

Nu je de nodige kennis hebt opgedaan weet welke instrumenten er zijn, ga je zelf aan de slag met het maken van een formatieve toets. Deze kun je direct uitproberen op je collega’s die ook aan de training deelnemen. Zo oefen je met het ontwerpen van je eigen materiaal en oefen je met het toepassen ervan.

4. Beter worden door evaluatie

Formatief toetsen is net zoals bij een goede les nooit af. Van elke les leert een docent iets nieuws. Het laatste onderdeel van de cursus zorgt ervoor dat een docent structureel zijn/haar eigen handelen evalueert, waardoor de lessen en de toetsen steeds beter worden.

Doorlopend

Gedurende de gehele training maak je kennis met verschillende werkvormen die je direct kunt toepassen in je eigen lessen.


* Aantal deelnemers per workshop ca. 20