Coaching voor scholen

Voor schoolleiders

VOOR EEN OBJECTIEVE BLIK OP HET LEERPROCES

Soms gaat er iets mis in het samenspel tussen klassen en docenten. De leerlingen vinden dat de lessen hen onvoldoende voorbereiden op de toetsen of eindexamens. De docenten zouden graag een verbetering van de situatie willen bereiken, maar voelen zich beperkt door de schoolcultuur of de houding van de leerlingen. De direct leidinggevende ervaart een patstelling. In deze gevallen kan een incompany training met een externe coach uitkomst bieden.

We hebben trajecten voor activerende didactiek, formatief handelen, curriculumherziening en samenwerking in sectie of team.

Een externe coach heeft geen voorkennis van de school. Hij observeert en analyseert. Met gerichte aanwijzingen kan de docent, de sectie of het team oefenen met een andere wijze van werken. Daarmee keert het plezier in leren terug. 

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

Een afgerond proces

In een gesprek met de direct leidinggevende wordt de hulpvraag verkend, de support van de schoolleiding besproken en wordt de opdracht geformuleerd. Halverwege het traject is er een update. Het traject wordt afgesloten met een presentatie van de docent(en) aan de direct leidinggevende, waarin de opbrengsten worden getoond. 

Een objectieve aanpak

De coach maakt kennis met de docent(en). Hij observeert en analyseert. De uitkomsten van de bespreking worden verwerkt in het plan van aanpak. Daarin staan de verwachtingen, de werkvormen en de planning. In de workshops worden de interventies voorbereid en geoefend. 

Begeleid oefenen

De docent(en) bereidt binnen het plan van aanpak interventies voor. De coach observeert en geeft feedback. Dat kan on-the-job of na afloop.

WAT KOST COACHING OP SCHOOL?

We starten met een kennismakingsgesprek en een inventarisatie van de hulpvraag. Voor een traject van 6 bijeenkomsten rekenen we per dagdeel € 750,- incl btw. Daar komen reiskosten bij